Việc làm Gia Lai

Tìm thấy 20 việc làm tại Gia Lai đang tuyển dụng

Nam nữ làm việc tại hệ thống siêu thị 10 triệu

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/04/2017

lương 10 triệu _Soát Vé_Giữ Giỏ Đồ_HT Siêu Thị_TT Thương...

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
06/07/2017

Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh - Bảo Vệ An Ninh Cho Hệ Thống Trung Tâm...

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/04/2017

Nam nữ bảo vệ bao ăn ở 10 triệu

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
24/04/2017

Nhân viên bảo vệ 10 triệu.

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
10-12 triệu
Không yêu cầu
24/04/2017

Nam nữ làm việc tại hệ thống siêu thị

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
15-20 triệu
Không yêu cầu
24/04/2017

10 triệu Nhân viên giữ giỏ/giám sát quầy hàng siêu thị big...

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
28/07/2017

Nam nữ quẹt thẻ xe giữ quầy đồ siêu thị 10 triệu

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017

Nhân viên Soát Vé_Giữ Giỏ Đồ_HT Siêu Thị_T.T Thương Mại

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017

Lao động phổ thông bao ăn ở

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017

Bảo vệ nam nữ

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017

Nam nữ làm tại hệ thông siêu thị 10 triệu

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017

Lao động phổ thông 10 triệu (bao ăn ở)

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017

Nam nữ là việc tại siêu thị

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017

Lao động phổ thông 10 triệu

ct dvbv phi long hai
Hồ Chí Minh, Bình Dương ...
7-10 triệu
Không yêu cầu
22/11/2017
GỌI NGAY CHO TÔI