Việc làm Nhân sự tại Thanh Hóa

Tìm thấy 8 việc làm Nhân sự tại Thanh Hóa

Truong Phong Nhan Su

Trưởng Phòng Nhân Sự

CTy CP Gạch Ngói Không Nung Phú Hưng Long
Hà Tĩnh, Thanh Hóa
12-15 triệu
Cao đẳng
30/08/2017
Truong Phong Nhan Su

Trưởng Phòng Nhân Sự

CTy CP Gạch Ngói Không Nung Phú Hưng Long
Hà Tĩnh, Thanh Hóa
15-20 triệu
Cao đẳng
30/08/2017
Truong Phong Hanh Chinh Nhan Su

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

công ty kangaroo
Hà Tĩnh, Thanh Hóa
15-20 triệu
Cao đẳng
15/08/2017
Nhan Vien Hanh Chinh Nhan Su Tai Ha Tinh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Tĩnh

Công ty KANGAROO
Hà Tĩnh, Thanh Hóa
7-10 triệu
Cao đẳng
31/07/2017
Truong Phong Hanh Chinh Nhan Su

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty KANGAROO
Hà Nội, Thanh Hóa ...
15-20 triệu
Cao đẳng
30/07/2017
GỌI NGAY CHO TÔI